Blog

Neem dit jaar juist wel de eindtoets af!

By 12 januari 2021 No Comments

Scholen zien dit jaar niets in de Cito-toets, kopt het AD Rotterdam vandaag in de krant. Enkele schoolbestuurders vinden dat de Cito-toets, waarmee natuurlijk de eindtoets wordt bedoeld van verschillende aanbieders, niet moet worden afgenomen vanwege de opgelopen achterstanden. Er moet niet naar de kennis van de kinderen worden gekeken, maar naar wat ze kunnen. Opmerkelijk, omdat de leerlingen van groep 8 tot nu toe maar 2 weken en dadelijk waarschijnlijk maar 3 weken school hebben gemist dit schooljaar. Ook is de tijd tot de afname van de eindtoets, rond half april afhankelijk van de aanbieder, nog ruim genoeg om te werken aan die achterstanden, als ze ├╝berhaupt zijn ontstaan (dat verschilt van regio tot regio, school tot school en leerling tot leerling).

Daarnaast zijn er allerlei initiatieven door het land om dit jaar met name kansrijk te adviseren. Hiermee wordt bedoeld dat leerlingen het voordeel van de twijfel krijgen bij afwegingen in het eindadvies. Hiervoor is zelfs een handreiking schooladvies opgesteld.

Ook is het zo dat dit kansrijk adviseren al gebeurt, voordat de eindtoets is afgenomen. M.a.w. de eindtoets heeft geen invloed op het eindadvies van de basisschool. De eindtoets kan alleen invloed hebben als blijkt, dat het niveau dat uit de toets voortvloeit, hoger is dan het gegeven eindadvies en heroverweging nodig is. Het eindadvies kan dus alleen een positieve invloed uitoefenen op de plaatsing in het VO uitgaande van kansrijk adviseren.

Voor mij dus meer argumenten om de eindtoets juist wel af te nemen in plaats van niet. Als er er een mogelijkheid is om kansrijk te adviseren, is het wel dit jaar door de eindtoets af te nemen!

Alfons Flik
12 januari 2021