Coaching

Coaching is een (individueel of teambreed) begeleidingstraject waarin men wordt ondersteund om in bepaalde situaties beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Het hebben van plezier in het werk en het zich verder kunnen ontwikkelen in de beroepsuitoefening staan hierbij centraal. Zo coach ik leerkrachten in het effectief lesgeven om de leerlingen maximaal tot ontwikkeling te laten komen maar ook directieleden en andere managementleden in het uitoefenen van hun taak als leidinggevende.

Wat bereik je met coaching?
Coaching helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, optimaal te functioneren, resultaat te behalen in concrete situaties en zich verder te ontwikkelen.

Tot een bepaald niveau worden persoonlijke leerblokkades en belemmeringen weggenomen. Als coach ondersteun ik daarbij. Dit opent perspectieven en biedt zicht op nieuwe mogelijkheden en alternatieven om resultaten te bereiken.

De dromen van vandaag zijn het materiaal voor de wereld van morgen

Peter Gabriël

Vormen van coaching

Persoonlijke coaching
Bij persoonlijke coaching stellen we gezamenlijk een plan van aanpak op om vooraf gestelde doelen te behalen in persoonlijke groei. Hierbij werk ik veelal met het zgn. GROW-model dat staat voor: Goal-Reality-Options-Will. Met andere woorden: Wat wil je bereiken, hoe is de situatie nu, wat zijn de opties om te wijzigen en wat ga je doen? Op basis van deze vragen bepalen we de aanpak, voeren we de coachingsgesprekken en zijn er al dan niet observaties in de praktijk om op te kunnen reflecteren.

Coaching schoolontwikkeling
Deze vorm van coaching richt zich met name op schoolleiders die ondersteund willen worden in hun visie op en uitvoering van hun taak als schoolleider m.b.t. schoolontwikkeling. Waar sta ik? Waar wil ik naar toe met mijn school? Hoe betrek ik mijn team bij de schoolontwikkelig en hoe kunnen we effectief en efficiënt onze plannen uitvoeren? Hoe richt ik mijn school daarbij in (organisatiestructuur) en hoe zorg ik dat de juiste mensen op de juiste plek de kar trekken. Dat zijn de vragen die centraal staan tijdens het proces.

Contact opnemen

Alfons Flik
+31(0)6 119 500 80 — info@alfonsflik.nl
Goudmos 13, 2914 AE Nieuwerkerk aan den IJssel