Interim Management

Interim management is niet op de winkel passen. Interim managers hebben een opdracht die wordt gegeven vanuit de opdrachtgever, maar ook die gegeven wordt vanuit een intrinsieke motivatie. Die intrinsieke motivatie wordt bij mij het best verwoord door Andy Hargreaves, hoogleraar onderwijskunde aan het Boston College te Massachussets (USA) in zijn boek Uplifting leadership: “We uplift those we serve, by uplifting those who serve them”.

Daarmee bedoel ik dat de beste manier om het leren van de leerlingen te verbeteren is, om het leren van de leerkrachten te verbeteren. Dat richt zich dus niet alleen op het verhogen van de leerkrachtvaardigheden door training, coaching en advisering, maar door onderwijskundig leiderschap in de brede betekenis.

Mijn visie op onderwijskundig leiderschap in de brede betekenis kan het best omschreven worden als integraal leiderschap dat wordt gekenmerkt door het afstemmen en coördineren van de taken, activiteiten, middelen, processen en structuren op elkaar, zodat ze – elkaar versterkend – bijdragen aan de realisering van goed onderwijs. Onderwijskundig leiderschap in de smalle betekenis is voor mij leiderschap dat gericht is op het primaire proces; direct leiding geven aan het onderwijsproces dat door de leerkrachten wordt gerealiseerd ten bate van het leren van de leerlingen.

Het doel is dus het lerende kind, het middel is het onderwijs.

Leiderschap is een manier van denken, een manier van handelen en, vooral, een manier van communiceren.

Simon Sinek

Inzetbaarheid

Ik ben inzetbaar voor verschillende vormen van interim management, zowel bovenschools als op schoolniveau. Denk hierbij aan:
– Bovenschools onderwijskundig directeur
– Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit
– Directeur basisonderwijs / schoolleider
– (Bovenschools) onderwijsinhoudelijk adviseur
– Schaduwmanager
– Onderwijscoördinator
– Kwaliteitsmedewerker
– Projectleider verbetertraject

Voor mijn ervaringen op dit vlak kunt u mijn CV raadplegen of mijn LinkedIn profiel raadplegen. Kijk op:
www.linkedin.com/in/alfonsflik

Contact opnemen

Alfons Flik
+31(0)6 119 500 80 — info@alfonsflik.nl
Goudmos 13, 2914 AE Nieuwerkerk aan den IJssel