Onderwijsadvies

Als onderwijsadviseur richt ik mij vooral op de mogelijkheden van een school of bestuur om zich verder te ontwikkelen richting goed presterende school/scholen op het gebied van het leren van de leerlingen. In de praktijk betekent dit dat ik vooral word gevraagd door bestuurders met scholen die door de inspectie als zwak zijn beoordeeld of dreigen zwak te worden, maar ook door directeuren van scholen om te adviseren over te nemen vervolgstappen op het gebied van schoolontwikkeling. Immers, je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden………
Wat ik in de praktijk veelal ervaar is dat de onderwijskundige aansturing van de school in het gedrang komt door organisatorische en beheersmatige aspecten, maar ook door een vertroebeld zicht op de samenhang in wat er allemaal op school plaatsvindt. Immers, een goede data-analyse bijvoorbeeld is alleen effectief als deze vertaald wordt naar een goede didactische aanpak in de groep waarbij er zicht is op differentiatie (in leertijd, leerstof, niveau), leerstofaanbod, klassenmanagement, eigenaarschap, enz. Vanuit een (brede) analyse (zoals gesprekken met diverse betrokkenen en/of documenten- en data-analyse en/of klassenbezoeken) zet ik mijn kennis en jarenlang opgebouwde ervaring in om bestuur of school d.m.v. advisering en coaching op een hoger plan te helpen.

Organisatie advies

Organisatieadvies richt zich op het afstemmen en coördineren van de taken, activiteiten, middelen, processen en structuren op elkaar, zodat ze – elkaar versterkend – bijdragen aan de realisering van goed onderwijs.

ORGANISATIE ADVIES

Coaching

Coaching is een (individueel) begeleidingstraject waarin een team- of managementlid wordt ondersteund om in bepaalde situaties beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen.

COACHING

Training

Bij training moet men denken aan het oefenen van vaardigheden in het lesgeven of lesondersteunende activiteiten om uiteindelijk betere resultaten te krijgen ten bate van het lerende kind.

TRAINING

Vaak moet er eerst iets gebeuren, voordat er iets gebeurt.

Johan Cruijff – 1947-2016

Mijn huidige werkzaamheden

Vanaf 1 januari 2024:

 • Interim directeur OBS De Tweemaster in Capelle aan den IJssel (24 upw);
 • Adviseur PO-Raad GWGB+ 2 scholen in Den Haag;
 • Onderwijsadvies schoolontwikkeling diverse scholen (training en coaching);
 • Coaching VMBO-docenten in Naaldwijk;
 • Adviseur en sparringspartner diverse organisaties;
 • Coaching directeuren en MT’s in lerende organisatie;
 • Twee begeleidingstrajecten naar professionele leergemeenschappen.

 • Onderwijsadviseur / trainer / coach
 • Interim directeur basisonderwijs
 • Interim directieondersteuning
 • Coaching directeur en visiebepaling
 • Externe analyses opbrengstgericht werken voor verschillende besturen
 • Externe analyses opbrengstgericht werken als opdracht van verschillende directeuren van scholen
 • Verbetertrajecten op verschillende scholen van verschillende besturen op basis van externe analyses
 • Bovenschools interim manager voor bestuur
 • Interim onderwijskundig manager op verschillende scholen als schaduwmanager naast de directeur
 • Missie / visietrajecten
 • Begeleiden van onderwijskundige trajecten zoals lesson study, PLG’s opzetten, werken met leerteams, enz.
 • Coachen en adviseren van verschillende directeuren, adjunct-directeuren, managementteams, stuurteams met als belangrijkste onderwerpen opbrengstgericht werken en het leren van de leerlingen centraal
 • Trainen van managementteams en schoolteams in het diep analyseren van de opbrengsten en deze vertalen naar concreet handelen in de klas
 • Ontwikkelen en doceren van leergangen onderwijskundig leiderschap in het kader van deskundigheids- bevordering schoolleiders en ten bate van herregistratie voor het Schoolleidersregister PO
 • Teamtrainingen in effectief lesgeven in verschillende modules (directe instructiemodel, vergroten betrokkenheid, doelen stellen en feedback, werken met leerdoelen en succescriteria, hoge verwachtingen en differentiatie, enz.)

Contact opnemen

Alfons Flik
+31(0)6 119 500 80 — info@alfonsflik.nl
Goudmos 13, 2914 AE Nieuwerkerk aan den IJssel