Onderwijskundig leiderschap

Uit onderzoek blijkt dat krachtig onderwijskundig leiderschap een belangrijke succesfactor is bij het goed functioneren van de school. Leerkrachten beïnvloeden de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen het meest direct, maar de schoolleider, bovenschools management en bestuur hebben indirect ook invloed.

Niet voor niets is het boek “Uplifting leadership” van Andy Hargreaves een van de uitgaven die voor mij leidend is in mijn handelen. Hij beschrijft daarin hoe de schoolleider via de leerkrachten zijn kennis, inzichten en vaardigheden inzet ten bate van het leren van de leerlingen ( “We uplift those we serve, by uplifting those who serve them”).
Schoolleiders geven dagelijks vorm aan onderwijskundig leiderschap. Soms is het prettig om hier een klankbord bij te gebruiken, een ander in te schakelen om tegenaan te praten, ideeën te toetsen, een visie te vormen. Graag begeleid en ondersteun ik u in uw visieontwikkeling en uitvoering naar concreet handelen.

Mijn visie op onderwijskundig leiderschap in de brede betekenis kan het best omschreven worden als integraal leiderschap dat wordt gekenmerkt door het afstemmen en coördineren van de taken, activiteiten, middelen, processen en structuren op elkaar, zodat ze – elkaar versterkend – bijdragen aan de realisering van goed onderwijs. Onderwijskundig leiderschap is de smalle betekenis is voor mij leiderschap dat gericht is op het primaire proces; direct leiding geven aan het onderwijsproces dat door de leerkrachten wordt gerealiseerd ten bate van het leren van de leerlingen.

Vanuit deze visie benader ik het onderwijskundig leiderschap van u als schoolleider en wil ik met u tot inzichten komen die voor u in uw specifieke situatie van toegevoegde waarde kunnen zijn.

We uplift those we serve, by uplifting those who serve them.....

Andy Hargraeves

Instructional leadership

Instructional leaders zijn er op gericht om collega leerkrachten eigenaar te laten worden van hun eigen leren. Dit doen zij door leerkrachten te coachen en te ondersteunen door middel van:

– klassenbezoeken met feedback
– procesbegeleiding lesson study
– data-onderzoek en interventies
– analyseren met leerteam van vooraf opgenomen lessen
– procesbegeleiding intervisie
– gezamenlijk een op een lessen voorbereiden
– coaching on the job

Uitgangspunt hierbij is te allen tijde het lerende kind!

In 2 tot 3 bijeenkomsten van 3 uur inclusief klassenbezoek bereid ik leerkrachten voor op hun rol als instructional leader. Onderdelen in de training zijn o.a. inzicht geven in gezamenlijk leren binnen een lerende organisatie, coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken.

Contact opnemen

Alfons Flik
+31(0)6 119 500 80 — info@alfonsflik.nl
Goudmos 13, 2914 AE Nieuwerkerk aan den IJssel