Training

Het is mijn doel om alle presentaties en trainingen ten bate van de leerlingen te stellen en daarmee ook van het team. Trainingen en presentaties worden in overleg met u op maat gemaakt, zodat deze aansluiten bij de ontwikkeling van het team. De trainingen en presentaties zijn geen lange monologen waarbij de teamleden achter hun tafel kunnen blijven zitten. De trainingen zijn interactief en zitten vol activerende werkvormen gericht op de praktijk. Het streven is om de teamleden voldoende stof mee te geven die de volgende dag al in de praktijk kan worden gebracht.

Voor specifieke vragen op het gebied van training kunnen we altijd in overleg om te bekijken of de training past binnen mijn competenties en vaardigheden.

Training is het leggen van een basis voor een vloeiende uitvoering

Alfons Flik

Voorbeelden van training

  • op het gebied van directe instructie (ADIM, EDI);
  • op het vergroten van de betrokkenheid van de leerlingen tijdens de instructie;
  • op het creëren van eigenaarschap bij de leerlingen;
  • op het stellen van leer- en lesdoelen en het werken met concrete succescriteria;
  • op het dieper analyseren van de opbrengsten d.m.v. zelfevaluatie;
  • op het werken zonder groepsplan door de vorderingen van de leerlingen direct te vertalen naar het dagelijkse didactische handelen;
  • Op het werken aan een professionele leercultuur;
  • op het invoeren van onderdelen voor een lerende schoolcultuur, zoals lessen study, werken met leerteams, collegiale consultatie.

Contact opnemen

Alfons Flik
+31(0)6 119 500 80 — info@alfonsflik.nl
Goudmos 13, 2914 AE Nieuwerkerk aan den IJssel