Blog

Aanpak verbetertrajecten

By 8 december 2019 No Comments

Regelmatig wordt mij gevraagd of ik een vaste aanpak heb met betrekking tot verbetertrajecten of –activiteiten. Mijn antwoord is dan dat elk verbetertraject maatwerk is, waarbij er verschillende factoren van belang zijn. Zo is er al een bestaande situatie, waarin heel veel zaken goed gaan die gekoesterd moeten worden. Een brede analyse is noodzakelijk om de verbeterpunten bloot te leggen, waarbij ik niet alleen afga op bestaande rapportages maar vooral ook mijn eigen bevindingen. Op basis van die analyse stel ik een verbeterplan op en een plan van aanpak.

Toch heeft die vraag mij doen nadenken, want er zit wel een duidelijke lijn in mijn aanpak. Die aanpak heb ik zichtbaar gemaakt in bovenstaande  infographic.

Centraal staat het lerende kind. Onze opdracht is om leerlingen op school maximaal tot ontwikkeling te laten komen in de breedste zin van het woord. Dat betekent niet alleen in de kernvakken, maar ook in het leren leren, samenwerken en oplossingsgericht denken.

Om het lerende kind zijn 3 grote pijlers die in samenhang daar voor zorgen; de lerende organisatie, de lerend leerkracht en de lerende schoolleider. Het maatwerk zit hem in de onderdelen die daaronder genoemd staan. In bovenstaand voorbeeld zijn de activiteiten die daar genoemd worden uit de analyse naar voren gekomen.

De leerkracht werkt dagelijks met de leerlingen. Daarbij is het leren van de leerlingen het doel en goed onderwijs het middel. Dat kan alleen in een lerende organisatie. De leerkracht moet weten wat de visie op leren is en wat er van hem verwacht wordt. De kracht van de lerende organisatie zit hem in de professionele leercultuur waarbij het proces voorop staat. De lerende schoolleider geeft leiding aan dit proces. Hij duwt en trekt waar nodig is, hij faciliteert en ondersteunt en zorgt dat alle activiteiten en processen in dienst staan van het lerende kind en de lerende leerkracht.

Bijvoorbeeld; als blijkt dat de leerlingen weinig tot geen eigenaarschap tonen, dan gaat de school als eerste aan de slag met een visie op het leren en eigenaarschap. Vanuit deze visie gaan de schoolleider en leerkrachten aan de slag met een concrete uitwerking. De leerkrachten werken het uit in de groepen en met elkaar, de schoolleider denkt mee, ondersteunt en faciliteert. Zo vindt er een inhoudelijk proces plaats waarbij er vanuit de 3 verschillende pijlers in samenhang wordt gewerkt ten bate van het lerende kind.